Richtlijnen/Gebruiksvoorwaarden CAD-bestanden en -tekeningen en 2-d tekeningen

Beperkingen

Alle CAD files blijven eigendom van Protempo BV en mag uitsluitend voor eigen gebruik worden toegepast. Het is expliciet verboden deze data aan derden aan te bieden zonder schriftelijke toestemming van Protempo BV op straffe van een dwangsom van € 5.100 per overtreding.

Nauwkeurigheid van afmetingen

Wij kunnen de juistheid van de verstrekte CAD gegevens niet garanderen. Dimensionale toleranties kunnen bij sommige producten voorkomen en zijn onderworpen aan het ontwerp. Neem in geval van twijfel contact op met onze verkoopafdeling.

Veranderingen

De CAD overgebrachte gegevens kunnen onderworpen worden aan wijzigen. Wij raden aan om de tekeningen regelmatig te updaten.
Protempo BV behoudt zich het recht voor veranderingen op elk ogenblik te maken. In het geval van technische veranderingen bent u verantwoordelijk voor het maken van de update.

Gebruik van gegevens

Alle CAD gegevens verzoeken worden geregistreerd. Protempo BV mag deze gegevens gebruiken voor klantendienst doeleinden. De gegevens zullen niet worden doorgegeven aan bedrijven buiten Protempo BV.

Jurisdictie

Aan de tekeningen/bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u altijd contact op te nemen met onze verkoopafdeling om een juist advies te krijgen over het toe te passen product. Protempo BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor foutieve berekeningen/toepassingen en overige gevallen voorkomend uit het gebruik van de tekeningen.