REACH-verordening

Als distributeur en/of importeur van artikelen nemen wij de richtlijnen in verband met de REACH-verordening (EG 1907/2006) zeer serieus.

Volgens de definitie in artikel 3(3) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) worden onze producten beschouwd als artikelen, aangezien de specifieke vorm of gedaante meer bepalend is voor de functie dan de chemische samenstelling ervan. Eventueel aanwezige smeermiddelen of conserveringsmiddelen worden beschouwd als een integraal onderdeel van het artikel.

Artikelen als zodanig zijn niet registratieplichtig onder REACH. Wel geldt een meldingsplicht voor producten wanneer deze boven een bepaalde concentratie aan zorgwekkend aangemerkte stoffen bevatten.

Wanneer onze kennis hieromtrent veranderd en een actie volgend REACH verordening is vereist, zal Protempo hiervan melding maken.

Meldingsplichtige stoffen:

In afdichtingen van kogellagers met kunststof afdichtingen als weekmaker:

 • Bis-(2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP) > 0,1%
 • Benzylbutylftalaat (BBP) > 0,1%
 • Dibutylftalaat (DBP) > 0,1%
 • Diisobutylftalaat (DIBP) > 0,1% 

In gasveren als legeringselement:

 • Lood (Pb) > 0,1%

Download Reach verordening

Bevestiging van RoHS-conformiteit

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) is de richtlijn over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Wij bevestigen dat onze producten RoHS EU 2015/863-conform zijn volgens de RoHS-bevestiging (zie download) en de volgende stoffen niet bevatten boven de gespecificeerde concentratie.

 •  Lood (Pb)
 •  Kwik (Hg)
 •  Cadmium (Cd)
 •  Zeswaardig chroom (Cr VI)
 •  Polybroombifenylen (PBB)
 •  Polybroomdifenylethers
 • (PentaBDE, OctaBDE, DecaBDE)
 • Perfluoroctaansulfaat (PFOS)
 • Bis(2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP) (0,1%)
 • Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1%)
 • Dibutylftalaat (DBP) (0,1%)
 • Diisobutylftalaat (DIBP) (0,1%)
 • 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon   
 • 2-Methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on        
 • Perfluoro-butaansulfonzuur (PFBS) en zouten daarvan

Download RoHS-conformiteit

Ruslandembargo verklaring

We zijn ons bewust van artikel 3g, lid 1, (letter d) van Verordening nr. 833/2014 (Ruslandembargoverordening) en zijn daarom in nauw overleg met al onze leveranciers en krijgen met regelmaat bevestigd dat zij volledig afzien van de levering van producten die Russisch staal bevatten.

Download Rusland embargo