Privacy Statement

In deze Privacy Statement (hierna de Privacy Statement) informeert Protempo BV u over welke persoonsgegevens en persoonlijke informatie Protempo BV verzamelt en hoe deze gegevens en informatie worden verkregen. Daarnaast wordt beschreven voor welke doeleinden Protempo BV persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwerkt en gebruikt.

Protempo BV respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van deze website. Protempo BV spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

Protempo BV gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening.

Onze verkoopafdeling zal deze persoonsgegevens en persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen en een inschatting te maken op welk gebied u advies wenst. Uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie zullen daarnaast worden gebruikt om u desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor onze producten.

Gegevensverzameling

U verstrekt uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie via de daartoe op onze Site aangewezen digitale formulieren dan wel via onze telefonische receptie, die u kunt bereiken op het nummer 024-711711.

Protempo BV zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder u voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Van belang is daarbij te vermelden dat wij gebruik maken van advertentiediensten geleverd door derden, waarbij bepaalde gegevens over onze interacties met uw verzameld worden. Voor meer informatie over deze gegevensverzameling en de bureaus die wij hiervoor inschakelen, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies en tracking

Voor Protempo BV is het noodzakelijk te weten welke delen van de website het meest bezocht worden en naar welke van door haar aangeboden prodcuten de meeste belangstelling uitgaat. Ter verkrijging van die gegevens verzamelt Protempo BV informatie onder meer door middel van IP-gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Dit maakt het Protempo BV mogelijk de website en haar prodcuten beter af te stemmen op uw wensen. De cookies en de gegevens die met deze cookies worden verzameld, zijn opvraagbaar. Instructies voor de afwijzing/toestemming van cookies vind u hier.

Links

De website bevat mogelijk links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door onze partners of door andere partijen.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens onmiddellijk uit onze database verwijderen of wijzigen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@protempo.eu

Diversen

De Privacy Statement kan te allen tijde door Protempo BV aangepast worden. Protempo BV verzoekt u om die reden de Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Op De Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.