RICHTLIJNEN VOOR VERWERKING VAN GEBRUIKTE GASVEREN

Hoe voert u oude, gebruikte gasveren af? U leest het op deze pagina. Let op: dit moet gebeuren door een juist uitgeruste werkplaats.

Bent u op zoek naar nieuwe gasveren om uw oude te vervangen? De juiste gasveer vindt u in ons brede assortiment.

Waar moet u op letten?

 • Gasveren staan onder hoge druk. Open of verhit ze daarom niet.
 • Gasveren zijn gevuld met olie en stikstof. Voer de gebruikte gasveren af via gespecialiseerde afval-inzamelpunten. De afgetapte olie (synthetische en HLP) mag niet in het milieu komen.
 • Gasveren niet meegeven met het huisvuil.

Instructies voor het afvoeren van oude, gebruikte gasveren:

Met inachtneming van de voorschriften voor het voorkomen van ongevallen en de voorschriften voor de milieubescherming moeten de volgende stappen worden ondernomen:

  1. Doe beschermende kleding aan en zet een veiligheidsbril op.
  2. Klem de cilinder van de gasveer stevig vast in een bankschroef.
  3. Boor met een ca. 3 mm. dik boortje ter plaatse van het in fig. 1 of 2 aangegeven punt een opening in de cilinder zodat het gas kan ontsnappen. Hieronder staan de instructies per type gasveer.

   • Standaard gasveren: Open de cilinder volgens fig. 1, ca. 20 mm vanaf de bodem.
   • Blokkeerbare gasveren: Bedien de ventielstift in de zuigerstang en laat de zuigerstang helemaal uitschuiven. Open de cilinder volgens fig. 2, ca. 30 mm van de zuigerstangkant en vervolgens ca. 20 mm vanaf de bodem.

  4. Pomp de olie uit de gasveer door de zuigerstang in- en uit te schuiven.
  5. Vang de olie op in een container en lever deze in bij het inleverpunt voor minerale en synthetische oliën.
  6. Gasveerolie is hydraulische olie en kan volgens de wettelijke voorschriften voor de opslag van afval samen met motoren- en transmissieolie worden opgeslagen.

Gasveren verwerken